Dar Al-Hadith Al-Asrafiyah Di Damsyiq : Pelopor Dan Pemelihara Sunnah Sepanjang Zaman Oleh Dr Mohd Rumaizuddin Ghazali;

Monday, June 13, 2011

Damsyiq merupakan bandar yang banyak mempunyai sejarah Islam dan tempat tumpuan ilmuan dulu dan kini. Antara tempat pengajian yang masyhur adalah Dar al-Hadith al-Asrafiyyah yang dibina pada tahun 630H/1233M oleh Raja al-Asraf Musa dan Abu Umar bin Salah atau terkenal dengan nama Ibn Salah yang merupakan syeikh pertama bagi Dar al-Hadith. Dar al-Hadith ini melahirkan ramai ulamak yang menjadi penjaga dan benteng dalam mempertahankan hadith-hadith nabi sepanjang zaman sehingga buku-buku mereka menjadi rujukan sehingga kini. Namun Dar al-Hadith ini telah mengalami kemerosotan dalam kurun 16 dan 17M yang lalu sepertimana yang berlaku di institusi-institusi pendidikan yang lain di Damsyiq. Namun takdir Allah telah mengutuskan seorang ulamak yang bernama Yusuf Abdul Rahman al-Hasani yang datang dari Maghribi untuk membantu menghidupkan institusi ini bersama-sama dengan Abdul Qadir al-Jaza’iri. Yusuf Abdul Rahman ini mempunyai anak yang bernama Muhammad Badaruddin al-Hasani yang bertanggungjawab memajukan Dar al-Hadith pada zamannya.

Raja al-Asraf Musa merupakan raja dari pemerintahan Ayyubi yang terkenal dengan pemerintahan yang adil dan amat menyayangi golongan miskin dan sentiasa menziarahi dan menolong mereka. Nama penuhnya ialah Muzafaruddin Abu Fatah Musa bin Abu Bakar Muhammad bin Ayyub. Beliau dilahirkan pada tahun 576H di Kaherah dan meninggal dunia pada 4 Muharram tahun 635H/1237M. Antara kesan peninggalannya yang kekal hingga kini ialah Masjid al-Taubat, Masjid al-Jarah, Masjid Abi Darda’ dan Dar al-Hadith. Dar al-Hadith al-Asrafiyyah ini melahirkan ramai ulamak yang terkemuka sejak Ibn Salah sehingga Muhammad Badaruddin al-Hasani. Antaranya Imam al-Nawawi, Abi Shamah, al-Mazzi, al-Subki, Ibn Hajar, Ibn Kathir, Ibn Jamaah serta lain-lain lagi. Antara yang menyebabkan kemasyhurannya ialah mereka yang mengajar di sini disyaratkan seorang yang pakar dalam bidang hadith di kota Damsyiq atau dunia Islam ketika itu. Oleh itu, jika kita melihat nama-nama syeikh di sini didapati mereka adalah terdiri daripada ulamak yang masyhur pada zaman itu, bukan sahaja di Damsyik tetapi juga dunia Islam.

Di sini juga, penulisan buku-buku hadith ditulis oleh ulamak –ulamak tersebut yang menjadi teks utama pengajian hadith sehingga kini seperti Ulum al-Hadith Ibn Salah, Tahdhib al-Kamal oleh al-Mazzi, Talkhis al-Mutashabah oleh Ibn Nasruddin. Dar al-Hadith al-Asrafiyyah ini menjadi kebanggaan kerana ia merupakan tempat halaqah ilmu bagi semua golongan masyarakat yang ingin belajar hadith nabi. Namun kemudian, kedudukan institusi ini semakin merosot pada kurun 11H/16M. Malah kini sebahagian dari sekolah ini dibeli oleh saudagar bukan Islam untuk dijadikan kedai. Penulis yang pernah melawat tempat ini pada tahun 2006 dan 2007 mendapati disekelilingnya kini dipenuhi dengan bazar-bazar kerana ia berhampitran dengan Soq al-Hamidiah (Pasar Hamidiah) di Damsyiq.

Namun Allah mengurniakan dua orang yang alim yang membina semula dan membuat halaqah tersebut pada tahun 1272H/1856. Mereka ialah Abdul Qadir al-Jaza’iri dan Yusuf al-Maghribi. Kemudian institusi ini disambung oleh anaknya Muhammad Badaruddin al-Hasani, seorang ahli hadith yang masyhur.

Dar al-hadith asalnya sebuah rumah kepunyaan Sarim Syamsuddin Qaymaz (m.596H). Kemudian ia dibeli oleh Raja al-Asraf Musa dan diubah suai untuk dijadikan Dar al-Hadith yang lengkap dengan tempat tinggal syeikh. Raja al-Asraf telah membuka Dar al-Hadith ini pada 15 Syaaban tahun 630H/1233M dan beliau mewakafkan untuk kegunaan golongan syafiyyah dan hendaklah orang yang menjadi syeikh di situ seorang yang pakar dalam bidang hadith. Di institusi ini, Ibn Salah (m. 643H) telah mengarang buku Ulum al-Hadith dan juga mengajar Sunan al-Kubra karangan Baihaqi sebanyak 757 kali halaqah. Imam al-Nawawi (m.676H) juga pernah mengajar shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim di sini. Imam al-Nawawi menjadi syeikh yang keempat setelah Ibn Salah, Imadduddin Abu Muhammad Abdul Karim (m.662), Shahabuddin Abu Qasim (m.650. Imam al-nawawi menjadi syeikh di sini selama 11 tahun (665-667H) dan beliau tidak mengambil sedikit pun daripada gajinya. Ibn Kathir juga pernah menjadi ketua Syeikh Dar al-Hadith iaitu pada tahun 773H.

Antara syeikh Dar al-Hadith seperti berikut :

1. Al-Hafiz Abu Amru bin Salah (Ibn Salah)

Taqiuddin bin Salah dikenali sebagai Ibn Salah. Beliau dilahirkan pada 577H. Sebelum menjadi syeikh di Dar al-Hadith, beliau pernah mengajar di Madrasah al-Nasariyyah di Quds dan Madrasah al-Rawahiah di Damsyiq. Beliau meninggal dunia pada 643H di Damsyiq.

2. Imaduddin Abdul Karim bin Abdul Samad bin al-Kharastani. Beliau dilahirkan pada tahun 577H. Beliau menjadi syeikh Dar al-Hadith selepas Ibn Salah pada tahun 643H dan meninggal dunia pada 662H.

3. Abdul Rahman bin Ismail al-Maqdisi. Beliau dikenali sebagai Abu Shamah dan dilahirkan pada tahun 599H .Beliau menjadi Syeikh Dar al-hadith pada 662H sehinggalah ia meniinggal dunia pada 665H.

4. Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi (Imam al-Nawawi).Dilahirkan di Nawa, Damsyiq pada tahun 631H dan belajar di Madrasah al-Rawahiah. Beliau meninggal dunia pada 676H dalam usia 45 tahun dan meninggalkan khazanah ilmu yang banyak seperti Raudah al-Talibin 8 jilid, Syarah al-Muslim 12 jilid dan Hadith 40.

5. Abdullah bin Marwan al-Faraqi (m.702)Beliau dilahirkan pada tahun 633H dan meninggal dunia pada 703 dan menjadi syeikh Dar al-hadith pada tahun 677H selama 27 tahun selepas Imam al-Nawawi.

6. Sadaruddin Muhammad bin Umar bin Wakil. (Ibn Wakil). Beliau dilahirkan pada tahun 665H dan meninggal 716H di Kaherah.

7. Kamaluddin Muhammasd bin Ali bin Abdul Qahid al-Zamlakani. (Ibn Zamlakani). Beliau dilahirkan pada 667H .Pernah dilantik menjadi kadi di Halab pada tahun 734H. Beliau pernah mengarang buku dalam menolak pandangan Ibn Taimiyah mengenai ziarah kubur dan talak. Beliau meninggal dunia pada 737H dan dimakamkan berdekatan dengan perkuburan Imam al-Syafi’i di Kaherah. Beliau memegang jawatan syeikh Dar al-Hadith selama 15 hari sahaja.

8. Kamaluddin Ahmad bin Muhammad al-Sharisi. Beliau dilahirkan pada 653H dan menjadi syeikh Dar al-Hadith pada 8 Ramadan tahun 716H dan meninggal pada 718H.

9. Jamaluddin Yusuf bin al-Zaki al-Mazzi . Beliau dilahirkan pada 654H di Halab dan pernah belajar di Mesir. Antara orang yang pernah belajar dengannya beliau ialah Ibn Taimiyah, al-Zahabi, al-Taqi al-Subki. Beliau mengajar di Dar al-Hadith pada tahun 718H selama 24 tahun dan pengarang kepada buku “ Tahdhib al-Kamal” dan al-Atraf. Beliau meninggal dunia pada 742H

10.Taqiuddin Abu Hassan Ali bin Abdul Kafi al-Subki. Dilahirkan 672 di Manufiah, Mesir. Beliau pernah menjadi kadi di Damsyik sebelum dilantik menjadi Syeikh Dar al-hadith pada tahun 742H. Di akhir hayat, beliau pulang ke Mesir dan tidak sampai 20 hari tinggal di sana beliau meninggal dunia pada 756H..

11.Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahab bin Ali al-Subki. Beliau dilahirkan pada 729H dan pergi ke Damsyiq bersama bapanya dan belajar dengan ulamak di sana seperti al-Mazzi. Beliau juga pernah mengajar di Madrasah Adaliah dan tempat-tempat lain Beliau meninggal dunia pada 771H

12. Sirajuddin bin Amru al-Balqini. Beliau dilahirkan pada 724H di Balqiniah, Mesir dan belajar di Kaherah.. Beliau pergi ke Damsyiq pada 769H dan pernah dilantik menjadi Ketua Hakim Mesir. Beliau meninggal dunia pada tahun 805H.

13.Ismail bin Umar bin Kathir (Ibn Kathir) Beliau dilahirkan pada tahun 701H dan belajar dengan Burhanuddin al-Fazari, al-Mazzi dan Ibn Taimiyah. Beliau banyak mengarang antaranya Tafsir Ibn kathur dan Tabaqat al-Syafi’iyyah dan Ringkasan Tahdhib al-Kamal. Beliau dilantik menjadi Syeikh Dar al-Hadith pada Muharram 772H dan meninggal dunia pada Syaaban 774H dan dikebumikan disebelahan gurunya Ibn Taimiyah di Damsyiq.

14.Umar bin Uthman bin Habbatullah al-Mu’ri. Beliau dilahirkan pada tahun 712H dan dilantik menjadi hakim di Tripoli dan Halab pada tahun 752H. Beliau pernah mengajar di Madrasah Nasariyah dan Adaliah dan menjadi Syeikh Dar al-Hadith pada Rabiawwal tahun 772H bagi mengantikan Ibn Kathir. Beliau meninggal 783H ketika berumur 71 tahun.

15.Bahauddin Muhammad bin Abdul Bar al-Subki. Beliau dilahirkan pada tahun 707H dan pergi ke Damsyiq bersama Taqiuddin al-Subki. Beliau pernah menjadi hakim di Mesir pada tahun 766H dan menjadi hakim di Syam pada tahun 774H. Beliau menjadi syeikh Dar al-Hadith selepas Umar al-Mu’ri dan meninggal dunia pada 777H dan dikebumikan di Sufah Qasiyyun, Damsyiq bersama dengan perkuburan Tajuddin al-Subki.

16. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar al-Subki. Beliau merupakan anak kepada Bahauddin Muhammad al-Subki dan dilahirkan pada 735H di Kaherah. Beliau menjadi kadi Syam pada 777H. Beliau mengantikan ayahnya mengajar di Ghazaliah, Adaliah dan juga menjadi Syeikh Dar al-Hadith pada Jamadil Awwal tahun 777H setelah kematian ayahnya. Beliau meninggal pada tahun 785H

17.Burhanuddin Ibrahim bin Abdul Rahim bin Jamaah. Beliau dilahirkan pada 725H di Kaherah. Beliau dibesarkan di Quds dan pergi ke Damsyiq pada tahun 786H dan menjadi hakim dan khatib di sana. Beliau juga menjadi ketua Hakim di Mesir.

18. Sariuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahim al-Salmi. Beliau dilahirkan pada 751H. Beliau dilantik menjadi Syeikh Dar al-Hadith selepas kematian Ibn Jamaah pada tahun 790H. Beliau juga pernah menjadi khatib di Quds dan meninggal dunia pada tahun 799H.

19. Shahabuddin Abu Abbas Ahmad bin Umar. Beliau menjadi Syeikh Dar al-Hadith pada Rejab tahun 791H. Beliau meninggal dunia pada Rejab tahun 793H.

20. Zainuddin Abu Hafs Umar bin Muslim al-Quraishi. Beliau dilahirkan pada 724H. Beliau menjadi syeikh Dar al-Hadith pada tahun Rabiawwal 792H. Beliau meninggal dunia pada Zulhijjah tahun 793H dalam penjara.

21. Shahabuddin Ahmad bin Ismail al-Hasbani. Beliau dilahirkan pada 749H dan menjadi Syeikh Dar al-Hadith pada pada Rabiakhir 792H dan meninggal dunia 815H.

22. Muhammad bin Abi Bakr al-Qaisi bin Nasruddin. Beliau menjadi syeikh Dar al-Hadith pada 837H. Beliau meninggal dunia pada 842H.

23 Kemudian Syeikh Dar al-Hadith dipegang oleh Muhamamd Abi Bakr bin Nasruddin (m. 842) dan Alauddin Ali bin Uthman al-Sirafi (Ibn al-Sirafi, 778-844H) dan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dan dikenali sebagai Ibn Hajar. Beliau dilahirkan Kaherah dan menjadi syeikh Dar al-Hadith pada 836h dan meninggal dunia pada 853H di Kaherah dan mengarang 150 buah buku.

24. Kemudian Syeikh Dar al-Hadith di pegang oleh Muhammad al-Khaidari (m.894H). Ada berpendapat beliau memegang selepas Ibn Sirafi. Pada masa ini, syeikh Dar al-Hadith tidak lagi dipegang secara berurutan malahan terdapat dalam masa-masa tertentu ia tidak ada syeikh kecuali orang yang mengajar hadith di situ..

Kemudian Syeikh Dar al-Hadith dipegang oleh syeikh-syeikh berikut :

25. Muhammad bin Ismail al-Wana’i (788-849H), Najmuddin Ahmad bin Muhamad al-Khaidari, Abdullah bin Ibrahim al-Ba’li (m.820H), Husain bin Abdullah al-Samiri (m. 831H), Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Uthmani (840H), Mahmud al-Tamimi, Ali bin Ismail yang dikenali sebagai Ibn Imaduddin (917-971H), Abu Fatah Muhammad bin Muhamad al-Rabi’i al-Maliki ( 901-975H, beliau memegang sekejap memandangkan syeikh Dar al-Hadith bermazhab Syafi’i ), Shabuddin bin Ahmad bin Ahmad al-Tabbi al-Maqri (910-979H), Ismail bin Ahmad al-Nabilisi (937H-993H), Muhamad al-Hijazi (930-1020H), Abdul Haq bin Muhammad Hijazi (962-1020H), Muhamamad bin Muhamad al-Midani (m1033H), Abdul Hayyi bin Abdul Baqi al-Mahyi (m.1073H), Abdul Qadir bin Mustafa al-Safuri (1010-1081H), Abdul Qadir bin Bahauddin (m.1100H), Muhammad bin Ali al-Kamali al-Syafi’I (m.1131H), Sa’idi bin Abdul Qadir al-Umri (m.1080-1147H), Muhammad bin Ali al-Amadi (1095-1167H).

26. Kemudian Dar al-Hadith ini yang mengalami kemerosotan dalam abad 11 dan 12 hijrah telah dibangunkan semula oleh Yusuf al-Maghribi al-Hasani dan Abdul Qadir al-Jaza’iri. Yusuf al-Maghribi dilahirkan di Maghribi dan berketurunan Saidina Hasan bin Ali r.a. Beliau dibesarkan di Mesir dan mendapat didikan dari ulamak yang terkemuka seperti Hasan al-Atar, al-Sawi, Sayyid Muhammad Husaini. Pada tahun 1272H/1856M, Abdul Qadir telah membeli bangunan dan mengelokkan semula masjid dan bangunan tersebut. Ini memandangkan tempat Dar al-Hadith yang lama menjadi tempat pasar dan minum arak yang menyebabkan mereka berdua mencari satu tempat yang baru. Semasa penulis menziarahi tempat Dar al-Hadith yang lama yang berdekatan dengan suq al-Hamidiah, didapati disekelilingnya adalah kedai-kedai yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Pada 1 Rejab 1273H/1857M, Dar al-Hadith yang baru telah dibuka dan Abdul Qadir mengajar Shahih al-Bukhari di situ. Syeikh Yusuf banyak mengembara dan pernah tinggal di Madinah al-Munawwarah sekian lama. Beliau meninggal di Damsyiq pada 19 JamadilAkhir1279H/1862M.

27. Abdul Qadir bin Mahyuddin bin Mustafa al-Hasani. Dilahirkan 1222H/1807M di Magribi. Beliau menghafaz al-Quran dan belajar feqah dari bapanya dan dan kemudian belajar di Wahran sehingga menjadi seorang yang pakar terutama dalam bidang kesusasteraan arab dan menghafaz kebanyakan daripada hadis-hadis dalam shahih Bukhari. Beliau pergi menunaikan haji bersama bapanya pada tahun 1241H/1826M dan kemudian singgah di Damsyiq. Beliau juga mengambil tarikat Nasyabandi Khalidi. Beliau juga pernah mengembara ke Baghdad dan menunaikan haji kali kedua pada tahun 1243H. Pada tahun 1246H, beliau bersama bapanya yang menjadi ketua pasukan Algeria melawan Perancis.Beliau juga perrnah dilantik menjadi ketua dalam melawan penjajahan Perancis. Pada 1271H, beliau telah tiba di Beirut untuk tinggal di Damsyiq dan diberi sambutan hangat oleh penduduk Damsyiq. Beliau pernah melawat Istanbul untuk melawat Sultan Abdul Aziz, Paris dan London dan juga menghadiri pembukaan Terusan Suez. Beliau meninggal dunia pada 1300H/1882M dan dikebumikan di sebelahan Mahyuddin bin Arabi. Pada tahun 1388/1968M, kuburnya dipindah ke Algeria atas permintaan kerajaan Algeria.

30. Kemudian Syeikh Dar al-Hadith dipegang oleh Abdul Hakim bin Muhammad Nur al-Afghani (1326H) dan kemudian disambung oleh Ahmad Bahauddin bin Yusuf al-Hasani (1277-1330H) dan kemudian oleh Muhammad Badaruddin bin Yusuf al-Hasani.

31. Muhamamd Badaruddin al-Hasani dilahirkan 1267H/1850M dan meninggal dunia pada 1354H/1935M) Beliau bermazhab Maliki dan belajar di Mekkah, al-Al-Azhar dan Damsyiq. Beliau juga mendapat mendapat didikan daripaad ayahnya syeikh Yusuf al-Maqribi dan ketika ayahnya meninggal dunia, beliau berusia dua belas tahun. Ketika berusia tiga belas tahun, beliau mengasingkan diri untuk beribadat dan menghafaz Shahih Bukhari dan shahih Muslim dan lain-lain kitab hadith. Pada masa ini, beliau mendapat asuhan daripada Syeikh Abu Khair, seorang Imam di Masjid Umawi. Beliau mula mengajar ketika berusia 25 tahun di samping terus belajar dengan ulamak terkemuka seperti al0-Asmuni dan Ibrahim al-Saqa, Syeikh al-Azhar .pada tahun 1295H/1878M, beliau telah berkahwin dan dikurniakan 8 orang anak, dua lelaki dan enam perempuan. Dua lelaki iaitu Ibrahim Isamuddin (m.1335H/1915M) dan Muhammad Tajuddin (m1362H/1942M). Beliau merupakan seorang yang kuat beribadat dan sentiasa menunaikan solat Dhuha dan tahajud. Beliau menghabiskan masa dengan mengajar ilmu, berjihad dan prihatin terhadap isu-isu umat. Tidak ada orang yang alim di Damsyik sekarang kecuali mereka itu merupakan anak muridnya. Kemudian Dar al-Hadith ini diteruskan oleh anak-anak muridnya Yahya al-Maktabi (m.1956) dan Mahmud al-Rankusi (1985M) dan cucunya Muhammad Fakharuddin al-Hasani (1987M). Sekarang Dar al-Hadith ini dikendalikan oleh Syeikh Husain Hasan al-Su’ainah. Beliau adalah anak murid kepada Mahmud bin Qasim al-Rankusi (1331H/1910M-1405H/1985M). Kini ia ditadbir oleh beberapa ahli lembaga pengarah dan semoga Dar al-Hadith yang baru ini dapat melahirkan ulamak yang terkemuka dalam berkhidmat kepada sunnah nabi.

SYAIR PERAHU (HAMZAH FANSURI)

Sunday, January 16, 2011

Inilah gerangan suatu madah
mengarangkan syair terlalu indah,
membetuli jalan tempat berpindah,
di sanalah i’tikat diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif-budiman,
hasilkan kemudi dengan pedoman,
alat perahumu jua kerjakan,
itulah jalan membetuli insan.

Perteguh jua alat perahumu,
hasilkan bekal air dan kayu,
dayung pengayuh taruh di situ,
supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar,
angkatlah pula sauh dan layar,
pada beras bekal jantanlah taksir,
niscaya sempurna jalan yang kabir.

Perteguh jua alat perahumu,
muaranya sempit tempatmu lalu,
banyaklah di sana ikan dan hiu,
menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam, ikanpun banyak,
di sanalah perahu karam dan rusak,
karangnya tajam seperti tombak
ke atas pasir kamu tersesak.

Ketahui olehmu hai anak dagang
riaknya rencam ombaknya karang
ikanpun banyak datang menyarang
hendak membawa ke tengah sawang.

Muaranya itu terlalu sempit,
di manakan lalu sampan dan rakit
jikalau ada pedoman dikapit,
sempurnalah jalan terlalu ba’id.

Baiklah perahu engkau perteguh,
hasilkan pendapat dengan tali sauh,
anginnya keras ombaknya cabuh,
pulaunya jauh tempat berlabuh.

Lengkapkan pendarat dan tali sauh,
derasmu banyak bertemu musuh,
selebu rencam ombaknya cabuh,
La ilaha illallahu akan tali yang teguh.

Barang siapa bergantung di situ,
teduhlah selebu yang rencam itu
pedoman betuli perahumu laju,
selamat engkau ke pulau itu.

La ilaha illallahu jua yang engkau ikut,
di laut keras dan topan ribut,
hiu dan paus di belakang menurut,
pertetaplah kemudi jangan terkejut.

Laut Silan terlalu dalam,
di sanalah perahu rusak dan karam,
sungguhpun banyak di sana menyelam,
larang mendapat permata nilam.

Laut Silan wahid al kahhar,
riaknya rencam ombaknya besar,
anginnya songsongan membelok sengkar
perbaik kemudi jangan berkisar.

Itulah laut yang maha indah,
ke sanalah kita semuanya berpindah,
hasilkan bekal kayu dan juadah
selamatlah engkau sempurna musyahadah.

Silan itu ombaknya kisah,
banyaklah akan ke sana berpindah,
topan dan ribut terlalu ‘azamah,
perbetuli pedoman jangan berubah.

Laut Kulzum terlalu dalam,
ombaknya muhit pada sekalian alam
banyaklah di sana rusak dan karam,
perbaiki na’am, siang dan malam.

Ingati sungguh siang dan malam,
lautnya deras bertambah dalam,
anginpun keras, ombaknya rencam,
ingati perahu jangan tenggelam.

Jikalau engkau ingati sungguh,
angin yang keras menjadi teduh
tambahan selalu tetap yang cabuh
selamat engkau ke pulau itu berlabuh.

Sampailah ahad dengan masanya,
datanglah angin dengan paksanya,
belajar perahu sidang budimannya,
berlayar itu dengan kelengkapannya.

Wujud Allah nama perahunya,
ilmu Allah akan [dayungnya]
iman Allah nama kemudinya,
“yakin akan Allah” nama pawangnya.

“Taharat dan istinja’” nama lantainya,
“kufur dan masiat” air ruangnya,
tawakkul akan Allah jurubatunya
tauhid itu akan sauhnya.

Salat akan nabi tali bubutannya,
istigfar Allah akan layarnya,
“Allahu Akbar” nama anginnya,
subhan Allah akan lajunya.

“Wallahu a’lam” nama rantaunya,
“iradat Allah” nama bandarnya,
“kudrat Allah” nama labuhannya,
“surga jannat an naim nama negerinya.

Karangan ini suatu madah,
mengarangkan syair tempat berpindah,
di dalam dunia janganlah tam’ah,
di dalam kubur berkhalwat sudah.

Kenali dirimu di dalam kubur,
badan seorang hanya tersungkur
dengan siapa lawan bertutur?
di balik papan badan terhancur.

Di dalam dunia banyaklah mamang,
ke akhirat jua tempatmu pulang,
janganlah disusahi emas dan uang,
itulah membawa badan terbuang.

Tuntuti ilmu jangan kepalang,
di dalam kubur terbaring seorang,
Munkar wa Nakir ke sana datang,
menanyakan jikalau ada engkau sembahyang.

Tongkatnya lekat tiada terhisab,
badanmu remuk siksa dan azab,
akalmu itu hilang dan lenyap,
(baris ini tidak terbaca)

Munkar wa Nakir bukan kepalang,
suaranya merdu bertambah garang,
tongkatnya besar terlalu panjang,
cabuknya banyak tiada terbilang.

Kenali dirimu, hai anak dagang!
di balik papan tidur telentang,
kelam dan dingin bukan kepalang,
dengan siapa lawan berbincang?

La ilaha illallahu itulah firman,
Tuhan itulah pergantungan alam sekalian,
iman tersurat pada hati insap,
siang dan malam jangan dilalaikan.

La ilaha illallahu itu terlalu nyata,
tauhid ma’rifat semata-mata,
memandang yang gaib semuanya rata,
lenyapkan ke sana sekalian kita.

La ilaha illallahu itu janganlah kaupermudah-mudah,
sekalian makhluk ke sana berpindah,
da’im dan ka’im jangan berubah,
khalak di sana dengan La ilaha illallahu.

La ilaha illallahu itu jangan kaulalaikan,
siang dan malam jangan kau sunyikan,
selama hidup juga engkau pakaikan,
Allah dan rasul juga yang menyampaikan.

La ilaha illallahu itu kata yang teguh,
memadamkan cahaya sekalian rusuh,
jin dan syaitan sekalian musuh,
hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

La ilaha illallahu itu kesudahan kata,
tauhid ma’rifat semata-mata.
hapuskan hendak sekalian perkara,
hamba dan Tuhan tiada berbeda.

La ilaha illallahu itu tempat mengintai,
medan yang kadim tempat berdamai,
wujud Allah terlalu bitai,
siang dan malam jangan bercerai.

La ilaha illallahu itu tempat musyahadah,
menyatakan tauhid jangan berubah,
sempurnalah jalan iman yang mudah,
pertemuan Tuhan terlalu susah.

~ Hamzah Fansuri

wahai sayap kiriku

Monday, January 3, 2011

WAHAI SAYAP KIRIKU....
TATAPILAH CORETAN INI JIKA BENAR KAU INGIN MENJADI SAYAP KIRIKU....
HIDUP INI TIDAK SEINDAH SEPERTI YANG DI RENCANA
KERNA YANG KEINDAHAN ITU SENTIASA BILA KITA SENTIASA BERSAMA
TAPI.....
YANG PAHIT ITU PASTI..
KENA YANG PAIHIT BILA KITA SALING TIDAK MENGERTI....
WAHAI SAYAP KIRIKU...
KETAHUILAH BAHAWA AKU INGIN KAU SENTIASA DISISIKU
MENJADI BENTENG YANG MAMPU MENAHANA DARI TERUS RASA NESTAPA
MENJADI OBOR PEMBAKAR YANG MEKAR MENYALA....
WAHAI SAYAP KIRIKU....
SESUNGGUHNYA DIRI INI KAN SELALU MENCINTAIMU
BUKAN KERNA KECANTIKAN YANG DI ANUGERAHAKN UNTUKMU
TETAPI KERANA KESEDRHANAANMU DALAM MELIHAT KECANTIKAN....
UNTUK DIRIMU KU SANGGUP KORBANKAN UMUR REMAJAKU
NAMUN...
UMUR REMAJAKU UNTUK UMMAH DAN AGAMAKU
AKU INGIN KAU BERSAMA DI SEPANJANG USIA REMAJAKU...

pengajaran dari sebuah penampar.....

Thursday, October 28, 2010

ASSALAMUALAIKUM WBT....


Ada seorang pemuda yang lama belajar di luar negeri kembali ke
tanahair dengan angkuh dan sombong. Di dalam benak kepalanya telah
lama tersimpan 3 pertanyaan yang dianggapnya tiada siapa yang boleh menjawab.
Satu hari beliau bertemu seorang imam tua di kampungnya.

Pemuda: Pak imam apakah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
Pak Imam : Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab
pertanyaan kamu!

Pemuda: Pak imam yakin? Profesor dan banyak orang pintar yang saya
tanya tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
Pak Imam: Saya akan mencuba sejauh kemampuan saya, InsyaAllah.

Pemuda: Saya ada 3 pertanyaan
1. Kalau benar Tuhan itu ada, tunjukan kewujudan Tuhan kepada
saya?
2. Apakah yang dinamakan TAKDIR?
3. Kalau syaitan diciptakan dari api, kenapa mereka dimasukkan ke
neraka yang dibuat dari api,tentu tidak menyakitkan buat syaitan,
sebab mereka memiliki unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah
berfikir sejauh itu?

Dengan sepontan Pak Imam tersebut menampar pipi si Pemuda itu dengan
amat kuat.

Pemuda (sambil menahan sakit) : Kenapa pak imam marah kepada saya?
Pak Imam: Saya tidak marah...Tamparan itu adalah jawapan saya untuk
3 pertanyaan yang awak tanyakan kepada saya.

Pemuda : Saya amat tidak faham...??
Pak Imam : Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda : Tentu saja saya merasakan sakit dan pedih...!!
Pak Imam: Jadi awak percaya bahwa sakit itu ada?

Pemuda : Ya
Pak Imam: Tunjukan pada saya ujudnya sakit itu atau macam mana
rupanya?

Pemuda : Tak boleh pak imam...!!!
Pak Imam: Itulah jawapan kepada pertanyaan pertama awak, kita semua
merasakan kewujudan Tuhan itu tanpa mampu melihat kewujudanNya.Pak Imam: Adakah malam tadi awak bermimpi atau telah tahu saya akan
menampar awak?
Pemuda : Tidak....!!?

Pak Imam: Apakah awak pernah terfikir akan menerima sebuah tamparan
dari saya hari ini?
Pemuda : Tidak....!!!?

Pak Imam: Itulah yang dinamakan TAKDIR!

Pak Imam: Terbuat dari apakah tangan yang saya gunakan untuk
menampar awak ini?
Pemuda : Kulit dan daging...!!!

Pak Imam: Terbuat dari apakah pipi awak itu...?
Pemuda : Kulit dan daging....!!!??

Pak Imam: Bagaimana rasanya tamparan saya?
Pemuda : Sakit dan pedih....!!!?
Pak Imam: Itulah...! Walaupun Syaitan terbuat dari api dan Neraka
terbuat dari api, Jika Tuhan berkehendak maka Neraka akan jadilah
ia tempat yang menyakitkan untuk syaitan....walaupun sama unsur
asalnya...!!
Pemuda : Allahuakbar!

'Alangkah terasa hidup sia-sia..Ruang fikiran hanya dengan ilmu
dunia,
'Alangkah ruginya usia yang pergi..Jika amalan bukan untuk alam
abadi.'

assalamualaikum wbt..........

Thursday, April 29, 2010

ini adalah sebahagian daripada kajian sarjana muda yg say perolehi untuk dikongsikan dalam entri kali ini...mudaha2han dpt manfaat bg yg membaca...

SASTERA ISLAM SEBAGAI WASILAH DAKWAH ISLAMIYYAH
Dalam perkembangan dakwah agama Islam pelbagai kaedah serta metod yang telah diaplikasikan bagi menyebarkan syiar Islam serta menyeru manusia kembali kepada ajaran yang sebenarnya.
Ini dapat dilihat dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah SWT dalam menyeru masyarakat pada ketika itu yang berada dalam kejahilan agar kembali kepada kehidupan yang berteraskan tauhid sebagai ajaran dan menjadikan masyarakat lebih bertamadun.
Seperti yang telah dinyatkan sebelum ini, Al-quran yang diturunkan oleh allah kepada baginda merupakan satu hasil karya sastera yang sangat agung. Ini lah yang menjadi sumber kepada dakwah baginda kepada masyarakat arab ketika itu. Ketinggian bahasa yang terdapat dalam al-quran telah lterna menarik hati masyarakat arab mengenal serta mempelajari ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-quran.
Jika dilihat pada zaman itu, masyarakat arab memang terkenal dengan kehebatan penyair-penyair mereka dan akhirnya apabila turunnya Al-Quran telah membawa satu transformasi dalam dunia peradaban arab pada ketika itu. Kebanyakan syair-syair yang dihasilkan sebelum kedatangan Islam adalah bertemakan khayalan semata-mata dan banyak memperkatakan tentang cinta yang melalaikan serta memuji-muji wanita.
Namun begitu selepas kedatangan Islam bersama mukjizat Al-Quran telah mengubah bentuk-bentuk syair yang ada yang lebih banyak menampilkan ltern dakwah kepada masyarakat dan ini dibuktikan sendiri pada zaman baginda Rasulullah SAW terdapat penyair-penyair Islam yang hebat memggunakan kepakaran mereka dalam berbahasa bagi tujuan dakwah. Usaha ini telah bermula sejak dari zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa’ Al-Rasyidin kemudian terus disambung di zaman Umayyah, Abbasiyyah, Andalus dan Uthmaniah.

Jika dilihat pada zaman Rasulullah menyampaikan ajaran dakwah kepada masyarakat arab ketika itu, puak Quraisy telah menggunakan penyair-penyair yang jahat untuk menjatuhkan baginda. Di sini dilihat peranan sastera Islam sebagai menentang syair-syair palsu itu. Syair harus ditentang dengan syair juga.
Maka muncullah beberapa penulis yang sedia berkhidmat kepada nabi untuk menghentam kembali apa yang ditohmahkan oleh penyair jahat itu. Antaranya yang terkenal ialah Hassan bin Thabit, Labis ibn Salam, Al- Nabighah Al- Jukda, Al- Khatiah ibn Salam dan Abdullah ibn Al-Rawahah.
Di dalam hadith-hadit yang lain baginda ada bersabda, “Sesungguhnya puisi itu mengandungi kata-kata hikmat. Sabdanya lagi, “Syair adalah kata-kata yang disusun. Apa yang bertepatan dengan kebenaran maka ia adalah kebaikan dan apa yang tidak bertepatan denagn kebenaran pun tidaklah terdapat kebenaran.
Kini perjuangan melalui karya-karya ini masih lagi diteruskan dan makin mendapat tempat dikalangan penulis-penulis dalam usaha mereka membuka minda masyarakat yang ada. Menjadikan karya sastera sebagai medium dakwah Islam adalah melalui keindahan bahasa yang ada di dalamnya. Dato’ Nik Abdul Aziz dalam satu temubual menyatakan pendapat beliau sendiri mengenai peranan sastera Islam sebagai medium dakwah, menurut beliau sastera sebenarnya satu usaha untuk mengembangkan bakat. Ia berkait rapat dengan menncari keindahan atau kecantikan dalam hidup, sama ada dari sudut kata-kata, ukiran dan sebagainya. Semuanya berorientasikan kepada keindahan dan kecantikan.
Beliau juga berpendapat bahawa sastera sebagai agen dakwah adalah betepatan keana keindahan bahasa yang ada selaras dengan sifat Allah yang cantik dan suka pada perkara yang cantik. Ia dapat dilihat dalam kandungan Al-quran yang penuh keindahan bahsa dalam menyampaikn mesej-mesejnya.
Sebenarnya dalam konteks menyampaikan dakwah ini masih lagi ramai yang menganggap bahawa dakwah hanya boleh dilakukan denan kaedah lisan melalui khutbah, pembelajaran dan sebagainya. Talib Samat dalam bukunya Berjihad Menerusi Tulisan , penulisan sebenarnya lebih merupakan suatu perjuangan, peperangan, pertarungan fikiran dan jihad untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kepalsuan dan ketidakadilan yang bertapak di muka bumi ini
Dalam memperbahaskan isu ini kita melihat bagaimana sastera Islam ini berperanan dalam menyampaikan mesej dakwah dalam usaha mengislahkan masyarakat. Sastera Islam dan sufi berperanan untuk mengajak pemmbaca dan masyarakat bertaqwa dan berdakwah sesuai dengan konsep “amar makruf nahi munkar”. Sastera Islam dan sufi berfungsi sebagai bahan penulisan yang bertanggungjawab untuk membina akhlak ummat dengan cara memberi panduan, bimbingan, nasihat serta teguran sejajar dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadith.
Sastera Islam yang terdapat dalam bentuk hikayat juga harus dimanfaatkan sebagai wahana untuk menimbulkan semangat jihad dan memperjuangkan kebenaran dan untuk memenuhi tanggungjawab sasterwan muslim untuk beribadat dan mempunyai tujuan kearah keagamaan dan pembentukan muslim sejati.
Faisal Tehrani dalam artikel yang dikeluarkannya, ‘Sasterawan Tentera- Posisi baru perjuangan penulis Islam’ ada menyatakan karya Sastera /Islam pernah berperanan sebagai anak panah dan sebagai mata pedang yang tajam maka hari ini ia harus dikembalikan semula sebagai satu peluru berpandu, satu bom atom, satu senjat nuklear yang dapat meledakkan musuh.
Hakikat ini telah ditunjukkan dalam sejarah menerusi syair-syair Hasan bin Thabit. Malah karya kalsik seperti Hikayat Prang Peuringgi, Hikayat Perang Kompeni dan Hikayat Perang Sabi di rantau ini menunjukkan bahawa sastera boleh menjadi senjata jihad yang amat berkesan menentang musuh Islam.
Melihat kepada serangan-serangan yang dihadapi oleh ummat Islam hari ini beliau juga menyeru agar sasterawan harus melaksanakan tanggungjawab mereka. Meminjam saranan “Ain Najaf dalam Qiyadatul Ulama wal Ummah tugas sastera Islam dapat digariskan kepada enam perkara.
Sastera Islam akan memliki pertamanya tugas intelektual (al-amal al-fikri) iaitu menyediakan kemahiran ilmu dunia dan perkembangan pemikiran. Keduanya sastera bertugas membawa semula kepada akidah, takwa dan aspek kehidupan yang lain (marja’). Ia juga mendukung tugas berinteraksi ummah (al-ittishal bil ummah) di mana sastera Islam tidak harus terkurung di dalam satu lingkungan tertentu sahaja dan harus dapat mencapai masyarakat secara dekat.
Sastera Islam seterusnya memiliki tugas menegakkan syiar Islam selain mempertahankan hak-hak ummah dan bertugas sebagai satera-gempur melawan musuh dengan pena dan lidah.

cte hari ini

Saturday, April 17, 2010

Assalmualaikum…..
Da lame x menulis dalam blog ni…….almaklum je la….da final year ni cbuk gle….lg2 ngan tesis…
Cte psal tesis ni, bnde2 cm ni slalu jadi kt org len and then tbe2 jek jadi kt aku….
Tesisi aku yang da siap tbe2 kne delete oleh mmber aku tnpe disengajakan…..memang sadis…huhuhuhuh
Aku cam nk menangis jek mase 2…..da la nk exam….nak xnak aku knew at semula….naseb bek ad backup len lau x mati aku nk menaip smpi 100 muke surat….
Ini lah dugaan namenyer….aku redha….aku yakn Allah tidak akn menguji sesuatu yang tidak mgkin bg hambnya dapt menghadapinya….at last aku dapt siapkan semuler tesis aku 2…..tenang sket aty ni…Alhamdulillah…..
Sempena nk exam ni….aku doakan sume dapt melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan family…..
Ini je la kot yg aku nk tulis…i.Allah lau tesis aku da diterima mgkin aku akn sisipkn dalm blog ni untuk perkongian sesame kite…..